Chế mạch dự phòng dùng cell laptop

Chế mạch dự phòng dùng cell laptop

Pin laptop thường có cấu tạo gồm 3 - 9 cell pin 18650 và một mạch bảo vệ/sạc. Một bộ pin laptop bị hỏng thường chỉ hỏng một vài cell hoặc hỏng mạch bảo vệ, các cell còn lại vẫn...Xem tiếp