Nhằm giúp khách hàng thuận tiện đặt hàng trên Linhkienviet.vn, SMD xin đưa ra một số hướng dẫn cho các bạn như sau:
Hiện tại các bạn có thể đặt hàng theo hai hình thức đó là "Tạo đơn hàng trên website""Đặt hàng qua email"

1) Tạo đơn hàng trên website

2)  Đặt hàng qua Email