Làm case cho mạch Class D

test

Bài viết cùng danh mục:

 1. 1

 2. 1

 3. 1

 4. 1

 5. 1

 6. 1

 7. 1

 8. 1

 9. 1

 10. 1

 11. 1

 12. 1

 13. 1

 14. 1

 15. 1

 16. 1

 17. 1

 18. 1

 19. 1

 20. 1

 21. 1

 22. kkDIdaPt'));select pg_sleep(3); --

 23. 8swXGLiV');select pg_sleep(3); --

 24. w9C9WIhA';select pg_sleep(9); --

 25. 1

 26. -1));select pg_sleep(6); --

 27. 1

 28. -1);select pg_sleep(3); --

 29. 1

 30. -1;select pg_sleep(9); --

 31. 1

 32. v6XlfiRC')); waitfor delay '0:0:9' --

 33. 1

 34. mmpLjKCC'); waitfor delay '0:0:6' --

 35. MDMiNb6J'; waitfor delay '0:0:6' --

 36. 1

 37. 1 waitfor delay '0:0:3' --

 38. 1

 39. -1)); waitfor delay '0:0:3' --

 40. -1); waitfor delay '0:0:9' --

 41. -1; waitfor delay '0:0:6' --

 42. (select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

 43. if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/

 44. -1" OR 2+936-936-1=0+0+0+1 --

 45. -1' OR 2+202-202-1=0+0+0+1 or 'IPdWw9Gd'='

 46. -1' OR 2+116-116-1=0+0+0+1 --

 47. -1 OR 2+947-947-1=0+0+0+1

 48. -1 OR 2+450-450-1=0+0+0+1 --

 49. 1

 50. 1

Viết Bình luận